Τι σημαίνει ότι το άτομο χαρακτηρίζεται ως αριστερής ή δεξιάς κυριαρχίας.

Το αριστερό ημισφαίριο ειδικεύεται στη γραμμική (σειριακή) επεξεργασία των πληροφοριών. Για παράδειγμα, το άτομο με αριστερή κυριαρχία εγκεφάλου, θα προσέξει πρώτα τις λεπτομέρειες σε μια ζωγραφιά και στη συνέχεια το σύνολό της. Θα αναζητήσει λογικές μαθηματικές απαντήσεις, αποδείξεις, θα δουλέψει βήμα-βήμα κατανοώντας τα προηγούμενα. Επομένως, μαθαίνει πιο εύκολα στην αίθουσα διδασκαλίας, όπου συνήθως η μετάδοση της γνώσης γίνεται "κάτωθεν" (από τη λεπτομέρεια στη γενικότητα).

Το δεξιό ημισφαίριο ειδικεύεται στη σύνθεση των πληροφοριών, προτιμά , το σύνολο και λιγότερο τα επιμέρους συνθετικά στοιχεία. Για παράδειγμα, το άτομο με δεξιά κυριαρχία εγκεφάλου, θα αναλύσει πρώτα την εικόνα στο σύνολό της και στη συνέχεια θα προσέξει τις λεπτομέρειες. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το άτομο μαθαίνει πολύ πιο εύκολα όταν έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων για το θέμα του μαθήματος ή έχει διαβάσει μια περίληψη, και, επομένως, είναι προετοιμασμένο έχοντας σχηματίσει το απαιτούμενο μαθησιακό πλαίσιο.