Το Skepsis Graph βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

Α) Σαν βάση του έχει τον σταθμισμένο συντετμημένο τύπο δείκτη Myers - Briggs, με τον οποίο αναλύονται 4 βασικοί τύποι προσωπικότητας όπως : Εσωστρεφείς ή Εξωστρεφείς με Αντίληψη ή Διορατικότητα. Ο Ο συνδυασμός αυτών των βασικών τύπων δίνει 16 διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας ενώ συγχρόνως μας δίνει και την κυριαρχία του εγκεφάλου ως προς τον τρόπο λήψης αποφάσεων μέσα από την αριστερή ή δεξιά κυριαρχία. Όλα αυτά, πάντα για τη στιγμή που απαντάμε με ειλικρίνεια το ερωτηματολόγιο, σκεπτόμενοι πώς λειτουργούμε και τί συνήθως κάνουμε –στις αντίστοιχες περιπτώσεις – ερωτήσεις - και όχι τι θα θέλαμε να κάνουμε, ή τι μας αρέσει να κάνουμε.

Β) Εφαρμόζει την καθιερωμένη θεωρία στον επαγγελματικό προσανατολισμό των F. Kuder και John Holland η οποία αναλύει την επαγγελματική προσωπικότητα του ατόμου σε έξι τύπους: Πρακτικός, Ερευνητικός, Καλλιτεχνικός, Κοινωνικός, Επιχειρηματικός, Συμβατικός. Το Skepsis Graph εμβαθύνει όμως αναλύοντας κάθε έναν από τους έξι επαγγελματικούς τύπους σε 14 υποκατηγορίες. Μόνο το Skepsis Graph επιπλέον των έξι επαγγελματικών τύπων χαρτογραφεί με ακρίβεια την επαγγελματική προσωπικότητα δίνοντας συνολικά 84 δεδομένα στοιχεία προσωπικότητας με δείκτη αλήθειας. Τέλος το Skepsis Graph διερευνά τη γενική αυτοαντίληψη του ατόμου καθώς και την αυτοεκτίμησή του στο οικογενειακό, φιλικό, σχολικό και εργασιακό πλαίσιο. Όπως αναφέρει και ο Abraham Maslow 1943 -1970 για τα εργασιακά κίνητρα που αξιολογεί το παρόν ερωτηματολόγιο, μπορείτε:

α) να επιλέξετε το εργασιακό περιβάλλον που σας ταιριάζει,
β) να κινηθείτε προς την πλέον ενδεδειγμένη ειδικότητα,
γ) να επιλέξετε το βέλτιστο συνδυασμό από εναλλακτικά εργασιακά περιβάλλοντα,
δ) να προσφέρετε αποδοτικό έργο προς όφελος όλων.