Για επαγγελματίες

Το Skepsis Graph συμβουλεύει τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους που επιθυμούν να γνωρίσουν τις πραγματικές τους ικανότητες, τις κλίσεις τους αλλά και εναλλακτικά επαγγέλματα που τους ταιριάζουν. Επίσης είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο ώστε μια εταιρεία να γνωρίσει τα δυνατά σημεία των στελεχών της τοποθετώντας τα στην σωστή θέση που να ταιριάζει στην προσωπικότητα τους, έχοντας έτσι ευχαριστημένους και αποδοτικούς εργαζόμενους.